HomeSekce vzdělávacíProjekt ESFSeznámení s projektem

Seznámení s projektem

JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. zahájilo realizaci projektu rekvalifikačních, motivačních programů a poradenství v rámci Evropského sociálního fondu pod názvem „JINAK – zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob“ CZ.1.04/2.1.01/74.00270.

 

Projekt je plně financován Evropským sociálním fondem a napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Proto jsou pro účastníky projektu veškeré aktivity zdarma.

 

Projekt ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nabízí nezaměstnaným možnost získání nových dovedností, zkušeností, v případě rekvalifikace i vzdělání a zařazení v nové profesi než měli doposud.

Hlavní cíl projektu směřuje k podpoře pracovního uplatnění nezaměstnaných osob a osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního, cíleného, variabilního a komplexního využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt tvoří komplexní, ale přitom provázaný celek aktivit, směřující ke skutečnému začlenění cílových skupin projektu na trh práce.

 

Projekt se skládá ze souboru bezplatných poradenských činností, pracovní diagnostiky a vzdělávacích motivačních programů, na které navazují bezplatné rekvalifikační kurzy (sanitář, prac. v sociálních službách, profesní řidič. oprávnění, práce na PC apod.)

Celý projekt je zaměřen pro následující cílové skupiny:

  •  fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku
  •  fyzické osoby starší 50 let věku

Cílem těchto programů je kvalitně připravit uchazeče o zaměstnání na nové pracovní místo, pomáhat mu v orientaci na trhu práce a poradit způsoby a cesty, jak nové pracovní místo získat. 

 

Poradenské programy jsou tvořeny modulově a nabízí  širokou variabilitu pro uvedené cílové skupiny, jsou dále tvořeny tematicky, a to např. pro získání motivace či orientace na trhu práce, pro zvýšení počítačové nebo finanční gramotnosti apod.

 

Poradna „JINAK“ je otevřena třikrát v týdnu:

  • pondělí od 9.00 do 13.00 hodin
  • úterý od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin
  • čtvrtek od 9.00 do 13.00 hodin

 

Rekvalifikační programy jsou tvořeny a realizovány za pomoci konkrétních firem, které se  danou činností zabývají. Firmy jsou garantem obsahové náplně kurzů, a proto je jejich efektivita ve vzdělávání na vysoké úrovni. V mnoha případech se pak samy podniky zapojují do vzdělávacího procesu. V rekvalifikačních kurzech je naší snahou promítnout teoretické poznatky do reálné praxe a zapojit všechny zainteresované subjekty do spolupráce (firmy, ÚP, případně další instituce, uchazeče o zaměstnání) tak, aby byla rekvalifikace efektivní a vedla k pozitivní změně v životě nezaměstnaného.

 

JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s.- Metodická, konzultační a vzdělávací sekce,

Olomouc, Palachovo nám.1 (779 00)

Mobil: 734 254 054

Mail: jika.dobrovol@seznam.cz

Web: www.jikadobrovol.cz