HomeSekce vzdělávacíProjekt ESF

Projekt ESF

Dnem 28. 2. 2014 projekt JINAK skončil a s ním i všechny služby, které jsme v jeho rámci poskytovali, kromě poradny "JINAK"


  Nabídka poradenských, motivačních a rekvalifikačních aktivit


Občanské sdružení JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum zahájilo

dne 23. 4. 2012 činnost své druhé, vzdělávací sekce s názvem „JINAK“.


Občanské sdružení JIKA- Olomoucké dobrovolnické centrum pracuje ve dvou

sekcích. První sekce se zabývá od roku 2005 dobrovolnickou činností. Centrum

získalo od MV ČR pro svoji činnost dvě akreditace. První, s názvem „Dobrovolníci

v nemocnicích“, druhou s názvem „Dobrovolnictví na Olomoucku“. Druhá sekce je

vzdělávací, v rámci které bude projekt, plně financovaný ESF, realizován.

Výše jmenovaná druhá sekce s názvem „ JINAK“, v sobě skrývá nosnou myšlenku

projektu, kterou je nabídka a šance pro uchazeče o zaměstnání s možností žít jiným

způsobem života - jinak. Mít šanci získat nové dovednosti a zkušenosti, v případě

rekvalifikace i vzdělání a mít tak možnost začít pracovat v jiné profesi než dosud.

Jedná se o dvouletý projekt financovaný z Evropského sociálního fondu

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního

rozpočtu ČR s názvem „JINAK – zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob“

( CZ.1.04/2.1.01/74.00270 ).

 

Projekt je zaměřený na dvě cílové skupiny uchazečů o zaměstnání. První je

zacílena na rodiče pečující o děti do 15ti let jejich věku a druhá na uchazeče o

zaměstnání ve věku od 50ti let .

 

Nabídka je pro všechny vážné zájemce (uchazeče o zaměstnání) zdarma.

 

Projekt je tvořen šesti klíčovými aktivitami:

1) Individuální poradenství – Poradna „ Jinak“

2) Vstupní modul

3) Motivační a integrační program

4) Pracovní diagnostika

5) Rekvalifikační kurzy (dle nabídky)

6) Pomoc při zprostředkování zaměstnání

 

Zájemcům odpovíme na dotazy v naší poradně „JINAK“ v Olomouci,

Horní nám. č. 18. ( u Arionovy kašny )

 

Kontakty, včetně úředních hodin:

Mgr. Katrin Křupková – hlavní manažer

Mgr. Jiří Lang – odborný asistent

 

pondělí 9,00 - 13,00

úterý 10,00 - 12,00 ; 14,00 – 16,00

čtvrtek 9,00 - 13,00


mobil: 734 254 054

mail: jika.dobrovol@seznam.cz

 

Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a  státním rozpočtem ČR.