HomeSekce vzdělávací

Sekce vzdělávací

PROFESE „KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ“ - ZKOUŠKY

 

Práce koordinátora dobrovolníků je od října 2014 oficiálně uznaná jako profese a povolání, které má přesně stanovenou definici, náplň práce a byla mu přidělen 7. platový stupeň a 10. platová třída.

Práce koordinátora je v Národní soustavě povolání (NSP) definována takto:

„Koordinátor dobrovolníků řídí specifické lidské zdroje – dobrovolníky

 a zajišťuje veškeré činnosti spojené s jejich činností v souladu s cíli organizace nebo projektu."

Podrobný popis je uveden : www.koordinatori.com

 

 http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102767&kod_sm1=11

Odborná způsobilost a potřebné schopnosti a dovednosti koordinátora dobrovolníků jsou

podrobně popsány v Národní soustavě kvalifikací (NSK) - ZDE (odkaz):

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-752-Koordinator_dobrovolniku

 

Pro získání osvědčení profesní kvalifikace koordinátora dobrovolníků musí být způsobilost k výkonu profese ověřena zkouškou, která probíhá podle hodnotícího standardu uvedeného v NSK.

 

Náš tým získal 10. 2. 2016 autorizaci MŠMT a je oprávněn provádět zkoušky

pro profesní kvalifikaci 75-006-M Koordinátor dobrovolníků.

 

Jsme autorizovaný tým pro zkoušky koordinátorů dobrovolníků

 

Koordinátorům dobrovolníků nabízíme široké spektrum

tematicky zaměřených vzdělávacích workshopů.