HomeDobrovolnické centrumDokumentaceAkreditace

Akreditace

1."Dobrovolníci v nemocnicích" - akreditovaný program MV ČR

Dobrovolnické centrum je držitelem Akreditace MV ČR pro "Dobrovolnictví v nemocnicích". Hlavní zásadou je vytvoření fungujícího sytému dobrovolnické pomoci tak, aby nenarušoval léčebný režim a provoz v nemocnicích a vhodně doplňoval práci odborného personálu tam, kde je to pro dobrovolníka - laika vhodné a možné.

Posláním programu je vnášet do zdravotnického zařízení více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní spolupráci na uzdravení. Tak může dobrovolník, člověk přicházející ze "zdravého světa" pomoci překlenout náročné chvíle v nemocnici a přispět k lepšímu průběhu a efektu léčby.


2. „DOBROVOLNICTVÍ  NA  OLOMOUCKU“ - akreditovaný program MV ČR

 Program dobrovolnického centra „ Dobrovolnictví na Olomoucku“ je zaměřen na vybudování struktury práce s dobrovolníky zejména v oblasti sociálních služeb  a není časově omezen.

Sociální a zdravotní oblast je v současné době jednou z nejpočetněji zastoupených z hlediska využití dobrovolnictví. Současně je to oblast, kde práce dobrovolníků vyžaduje profesionální management, protože dobrovolníci zde vstupují do institucí, které jsou poměrně uzavřenými systémy. Pro tyto zařízení je třeba nejen připravit dobrovolníky na jejich činnost, ale především je třeba připravit přijímající  organizace na přijetí dobrovolníků, včetně vyškolení vlastních koordinátorů v DC.

 Projekt vychází ze skutečných potřeb přijímajících organizací, kde na základě jejich poptávky tyto  předkládáme zájemcům o dobrovolnickou službu. Ti pak  mají možnost si vybrat, mohou se lépe realizovat a být prospěšní. Posláním uvedeného programu je vnášet více lidského kontaktu, posilovat, duševní pohodu klientů a jejich postoj k aktivní spolupráci. Tak může dobrovolník, člověk přicházející z „okolního světa“ pomoci překlenout náročné chvíle např. osamocených seniorů, přispět k lepšímu prožívání volného času klientů,  případně zlepšit jejich psychický a fyzický stav apod.

Dobrovolnictví je nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje klientům kontakt s přirozeným sociálním prostředím, přináší nové nápady, zkušenosti, nadšení a nabízí klientům neformální vztah a kontakt. Dobrovolníci mohou docházet za klienty nejen do zařízení, ve kterých jsou umístěni ( domovy pro seniory, zařízení pro děti ze sociálně slabých rodin, kluby pro seniory, nemocnice apod.), ale i do jejich domácností – tím eliminují jejich sociální vyloučení.