HomeDobrovolnické centrumDobrovolnické centrumSpolupracující organizace

Spolupracující organizace

PŘEHLED PŘIJÍMAJÍCÍCH  ORGANIZACÍ 

spolupracujících s JIKA – Olomouckým dobrovolnickým centrem, z.s.

 

Č.

Název organizace

Poznámka

1

Domov pro ženy a matky s dětmi SmOl I. (Holečkova ul.)

Akreditovaný program MVCR

2

Domov pro ženy a matky s dětmi SmOl II.

(Sokolská ul.)

Akreditovaný program MVCR

3

DC 90 Topolany

Akreditovaný program MVCR

4

Klub seniorů – Polská ul., Olomouc (SmOl)

Akreditovaný program MVCR

5

Centrum ekolog. aktivit Sluňákov – Olomouc

Akreditovaný program MVCR

6

MANA – Psychosociální centrum, Olomouc

 

7

Trend vozíčkářů, z.s. Olomouc

 

8

Internetporadna, z.s., Olomouc

 

9

Vojenská nemocnice Olomouc – Klášterní Hradisko - léčebna pro vojenské veterány, LDN, PL

Akreditovaný program MVCR

10

Psychiatrická léčebna ve Šternberku

Akreditovaný program MVCR

11

Domov pro seniory sv. Františka – Náměšť n/H

Akreditovaný program MVCR

12

Domov pro seniory POHODA Chválkovice – Ol.

Akreditovaný program MVCR

13

Domov pro seniory Tovačov,p.o.

Akreditovaný program MVCR

14

ANAVITA – domov pro seniory – Olomouc

Akreditovaný program MVCR

15.

Domov pro seniory Loštice

Akreditovaný program MVCR

16.

Domov pro seniory, Kostelec n/H

Akreditovaný program MVCR

17.

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluch.postižené děti Ol

Akreditovaný program MVCR

18.

CORAZON z.s. – Pony klub, Hafan klub

 

19.

Doučování dětí – v rodinách

 

20

Aktiv+, z.s. Senice n/H.  (volnočas. aktivity pro děti)

 

21

Balanc, z.ú. – Společnost pro vyrovnávání příležitostí

 

22

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun

Akreditovaný program MVCR

23

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR – okr.org. Šumperk

 

24

FOD – Klokánek – Černovír

Akreditovaný program MVCR

25

FOD – Klokánek – Dlouhá Loučka

Akreditovaný program MVCR

26

Snoezelen Olomouc z.s. Povzbuzení - multismyslové relaxační centrum

 

27

Člověk v tísni, Olomouc – doučování

 

28

Dobrá rodina, o.p.s. – doučování

 

29

Středisko SOS – pro vzájemnou pomoc občanů

 

30

Městská knihovna v Přerově p.o.

 

31

Muzeum Komenského v Přerově, z.s.

 

32

Žebřík z.s. -  Prostějov

Akreditovaný program MVCR

33

Správa uprchlických zařízení MV ČR – Olomouc

Akreditovaný program MVCR

34

Česká společnost ornitologická – mapování hnízdišť

 

35

ROSka  z.s., Olomouc

 

36

 

 

 

Poznámka: V rámci akreditace DC nabízíme možnost zapojení uchazečům o zaměstnání, kterým bude vydáno potvrzení pro sociální účely.